اصل پارتو

اصل پارتو ، نویدی برای موفقیت با کار کم

This post was most recently updated on 4 ماه agoتکه کلام «وقت ندارم!» لقلقه زبان بسیاری از ما شده است. انگار که در یک شلوغی بی‌انتها گیر افتاده‌ایم و تلاش برای خلاصی…