جملات زیبا و اثر بخش در مورد موفقیت

جملات زیبا و اثر بخش در مورد موفقیت

This post was most recently updated on 4 ماه ago

سخنان بزرگان در مورد موفقیت همواره می تواند کلیدی برای حل مشکلات ما باشد که می توانیم با کمی تفکر بر آنها ، بر روی زندگی خود تاثیرات بسیار زیادی را بگذاریم. استفاده از سخنان بزرگان به ما کمک میکند تا کلیدهای موفقیت و کامیابی را سریع تر و راحت تر پیدا کنیم و در زمان خود صرفه جویی کنیم. کسانی که خود را موفق می‌دانند یا دیگران آنها را افرادی موفق می‌دانند، تجربه های خود را در مورد موفقیت می‌گویند و آنها هم که شکست را تجربه کرده‌اند، معتقدند آموخته‌های بهتر و ارزشمندتری برای رسیدن به موفقیت کسب کرده‌اند.

جملات زیبا و اثر بخش در مورد موفقیت

آمده ام که با زندگی کردن قیمت پیدا کنم… نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنم

برای داشتن چیزی که تا بحال نداشته اید باید کسی باشید که تا بحال نبوده اید.

آن باش كه هستي و آن شو كه توان بودنت هست .

چون ميگذرد غمي نيست .

برای پیشرفت یه چیز لازم است؛ پشتکار ، پشتکار ، پشتکار.

مهم نیست اگر زمین بخورید، مهم دوباره برخواستن است.

مردی که در نبرد زندگی می خندد قابل ستایش است.

کارهای بزرگ ترسی از زمان ندارند.

من آنم که تلاش میکنم باشم.

جرأت پیشروی داشته باش، حتی زمانی که می ترسی.

هیچ چیز مانند بخشش و احسان انسان را سیر نمی کند.

بخشندگی عالی ترین سطح زندگی است.

اولین و بهترین پیروزی غلبه بر خود است.

هیچ کس مسئول شکست ما نیست جز خودمان.

بهای بزرگی مسئولیت پذیری است.

آینده از آن کسانی است که به استقبالش می روند.

زندگی شما تنها زمانی بهتر می شود که خودتان بهتر بشوید.

زمان شما کوتاه است، پس آن را صرف زندگی کردن برای دیگران نکنید.

زندگی کوتاه تر از آن است که حقیر شمرده شود.

دیروز تاریخ است، فردا راز است، امروز یک هدیه است .

جملات زیبا و اثر بخش در مورد موفقیت

تنها راه انجام دادن کارهای بزرگ این است که عاشق کارت باشی.

ناشنوا باش وقتی همه از محال بودن آرزوهایت سخن می گویند.

استاد تغییر باشیم، نه قربانی تقدیر

شما نمیتوانید کتابی را باز کنید و از آن چیزی یاد نگیرید .

فردی که اشتباه نکند ارزش کارهای بزرگ را نخواهد داشت .

تصور ما از خودمان مرزهای موفقیت مان را تعیین می کند .

اگر آماده اشتباه کردن نباشید هیچ وقت فکر نابی به ذهنتان نخواهد رسید .

اگه میتونی تصورش کنی حتما میتونی انجامش بدی .

بعضی وقت ها موفق می شوید بعضی وقتها یاد می گیرید.

خودت همان تغییری باش که می خواهی در دنیا ببینی.

بدتر از شکست خوردن در کاری شروع نکردن آن است.

اجازه ندهید ترس هایتان آینده تان را رقم بزنند.

جملات زیبا و اثر بخش در مورد موفقیت

کارتان را آغاز کنید؛ توانایی انجام را به دست خواهید آورد .

اگر میخواهی خارق العاده باشی، اول باید از عادی بودن دست بکشی.

اگر رویایی ندارید؛ چگونه میخواهید آن را به واقعیت تبدیل کنید؟

بهتر است آدم کارهای کمی انجام دهد، ولی از آن‌ها لذت کامل ببرد.

اگر شما خود را با دیگران نسنجید، آنچه که هستید، همان خواهید بود.

قدرت و رشد تنها از طریق تلاش و مبارزۀ مداوم بدست می‌آید.

هیچ وقت رو به عقب نگاه نکن، وگرنه از پله‌ها خواهی افتاد.

بازندگان، کسانی هستند که از باختن ترس دارند.

هیچ وقت دیر نیست تا چیزی شوی که می‌توانستی باشی.

جملات زیبا و اثر بخش در مورد موفقیت

مردان مقاوم و باتجربه همیشه فرصت دارند که کارها را از اول شروع کنند.

هر کس لطف بهار می‌خواهد باید دشواری زمستان را تحمل کند.

هرکس ارزش پیروزی را نداند، به شکست خواهد رسید.

باور کن و آن را ببین. بشناس و با آن یکی شو.

من وقت را هدر دادم و اکنون اوست که مرا هدر می‌دهد.

اگر انتظار و توقع نداشته باشی، همه دوست تو هستند.

در راه زندگی هرگز از هیچ شکستی نومید نشو، خدا با توست.

باید بخواهیم تا بتوانیم.

اقبال، نام دیگر پایداری در هدف است.

هنگامی که به بالای کوه رسیدید، تازه آغاز بالا رفتن است.

سعی نکن انسان موفقی باشی، بلکه سعی کن انسان ارزشمندی باشی.

برو دنبال آرزوهایت، انسان‌ها زمانی که دنبال رویاهایشان نمی‌روند، پیر می‌شوند .

زندگی شگفت‌انگیز است فقط اگر بدانید که چطور زندگی کنید.

۱۰ توصیه‌ی مفید برای داشتن اعتماد به نفس بالا

دیدگاهتان را بنویسید