راهکارهایی برای تعیین اهداف

راهکارهایی برای تعیین اهداف

تعیین اهداف

چیزهای بسیاری که شاید در تحقق رویاهایتان یاری رسان باشند هرگز مورد توجه قرار نمی گیرند یا به راحتی تشخیص داده نمی شوند چون تعیین اهداف را به وضوح تعریف نکرده اید. بهرحال وقتی اینکار را بکنید، سامانه فعالسازی را بکار می اندازید. این بخش ذهنتان مثل یک آهنربا عمل می کند، هرگونه اطلاعات یا فرصت هایی را که ممکن است به شما کمک کند سریع تر به اهدافتان برسید به خود جذب می کند. روشن شدن این دکمه عصبی قدرتمند در عرض چند روز یا چند هفته زندگی تان را متحول می کند.

1. همین حالا قول بدهید هر روز ده دقیقه را صرف معین کردن اهداف چهار روز بعدی تان کنید

2. در حالی که تمرین های مربوط به تعیین اهداف را انجام می دهید پیوسته از خود بپرسید اگر بدانم در هر صورت به هر چیزی که میخواهم دست می یابم از زندگی چه میخواهم؟ اگر بدانم نمی توانم به چیزی که می خواهم برسم چه کنم؟

3. خوش و خرم باشید! تصور کنید دوباره بچه شده اید. در آن زمان پر هیجان، تقاضای هیچ چیزی بعید نیست، هیچ چیزی زیاد گران بنظر نمی رسد، همه چیز در دسترس به نظر می آید.

راهکارها برای تعیین اهداف

روز اول تعیین اهداف: بسط اهداف فکری

حس بهروزی و غنی بودن زیر بنای هر دستاورد دیگری در زندگیتان است

1.پنج دقیقه صرف کنید تا تمام احتمالات را در نظر بگیرید: چه چیزی دوست دارید یاد بگیرید؟ چه مهارت هایی را بیاموزید؟ دوست دارید کدام ویژگی های شخصیتی خود را ارتقا دهید؟ با چه کسی دوست میشوید؟ خودتان چه جور ادمی میشوید؟

2.برای هر یک از اهداف خود مدتی تعیین کنید.

3.زیر هدفی که در اولویت قرار دارد خطی بکشید.

4.در دو دقیقه، چند سطر به اختصار در این باره بنویسید که چرا به خود قول داده اید در طول سال بعد به این هدف برسید.

روز دوم: اهداف شغلی، حرفه ای، اقتصادی

چه سودای این را در سر داشته باشید که بالاترین رده را در شغل خود صاحب شوید و میلیون ها میلیون پول بیندوزید، چه خواهان این باشید که شاگردی نمونه باشید و انبوهی دانش بیندوزید، اکنون زمان آن رسیده که مطمئن باشید میتوانید.

1.پنج دقیقه صرف کنید تا تمام احتمالات را در نظر بگیرید: دوست دارید چقدر پول بیندوزید؟ آرزو دارید به چه شغل و جایگاهی دست یابید؟ دوست دارید درآمد سالیانه تان چه مبلۼی باشد؟ نیاز دارید چه تصمیم های مالی ای اتخاذ کنید؟

2.برای هر یک از اهداف خود مدتی تعیین کنید.

3. زیر هدفی که در اولویت قرار دارد خطی بکشید.

4.در دو دقیقه، چند سطر به اختصار در این باره بنویسید که چرا به خود قول داده اید در طول سال بعد به این هدف برسید.

روز سوم: اهداف سرگرم کننده و ماجراجویانه

اگر هیچگونه محدودیت مالی نداشته باشید، چیزهایی دوست دارید داشته باشید یا امتحان کنید کدام اند؟ اگر همین حالا یک جادوگر کنار شما بود و منتظر بود از هر دستوری که می دهید اطاعت کند، چه آرزویی می کردید؟

1.پنج دقیقه صرف کنید تا تمام احتمالات را در نظر بگیرید: دوست دارید چه چیزی بسازید یا بخرید؟ در چه جور مراسمی دوست دارید حضور پیدا کنید؟ چه ماجرایی را دوست دارید از سر بگذرانید؟

2.برای هر یک از اهداف خود مدتی تعیین کنید.

3. زیر هدفی که در اولویت قرار دارد خطی بکشید.

4.در دو دقیقه، چند سطر به اختصار در این باره بنویسید که چرا به خود قول داده اید در طول سال بعد به این هدف برسید.

روز چهارم: اهداف عام المنفعه

این بهترین فرصت است تا از دنبال کردن منافع خود دست بکشید و کاری کنید که تفاوتی واقعی در زندگی دیگران ایجاد کنید.

1.پنج دقیقه صرف کنید تا تمام احتمالات را در نظر بگیرید: چگونه می توانید کار خیر انجام دهید؟ به چه کسی و چگونه میتوانید کمک کنید؟ چگونه میتوانید اینکار رو بکنید؟

2.برای هر یک از اهداف خود مدتی تعیین کنید.

3. زیر هدفی که در اولویت قرار دارد خطی بکشید.

4.در دو دقیقه، چند سطر به اختصار در این باره بنویسید که چرا به خود قول داده اید در طول سال بعد به این هدف برسید.

هرگز بدون برداشتن چند قدم مثبت در جهت رسیدن به هدف خود، از آن دست نکشید. درست همین الان، لحظه ای وقت صرف کنید تا اولین گام هایی را که برای رسیدن به هدفتان لازم است برای خود تعریف کنید.

برگرفته از کتاب گامهای بزرگ اثر آنتونی رابینز

ده احساس نیرو بخش جایگزین الگوهای منفی

دیدگاهتان را بنویسید