جملات زیبا و الهام بخش در مورد زندگی

جملات زیبا و الهام بخش در مورد زندگی

جملات زیبا در مورد زندگی

This post was most recently updated on 7 ماه ago

زندگی هدیه‌ای است در دستان شما که موظفید به بهترین شکلِ ممکن از آن بهره ببرید. کافی است قبول کنید که می‌توانید. در پستی‌ و بلندی‌های روزگار یاد می‌گیرید رشد کنید. زمین می‌خورید و از نو بلند می‌شوید. هر تجربه، خواه خوب و دلپذیر باشد و خواه تلخ و جان‌فرسا، شما را بزرگ و بزرگ‌تر می‌کند. بر اسب چموش زندگی سوار شوید؛ او شما را از جایی به جای دیگر خواهد برد.

بزرگ‌ترین روز زندگیِ همه‌ی ما روزی است که مسئولیت تمام نگرش‌ها و رفتارهایمان را تمام‌وکمال بر عهده بگیریم.

زندگی مسئله‌ای برای حل‌کردن نیست، واقعیتی است که باید آن را تجربه کرد.

آنچه بدان می‌اندیشیم، برای ما رخ خواهد داد؛ پس اگر خواهان تغییر هستیم باید ذهن‌مان را باز نگاه داریم.

باور کنید زندگی ارزش زیستن و ادامه‌دادن را دارد. این باور به خلق حقایق کمک خواهد کرد.

تنها ناتوانی در زندگی نگرش و رفتار بد و منفی است.

زندگی کشف خود نیست، ساختن خود است.

زندگی واقعا ساده است، ما اصرار داریم آن را پیچیده کنیم.

هدف اصلی ما در زندگی کمک به دیگران است. اگر نمی‌توانید دیگران را یاری کنید، حداقل آزارشان ندهید.

۳ چیز در زندگی ثابت است: تغییر، انتخاب و اصول.

تغییر، قانون زندگی است و هرکس به گذشته یا آینده چشم بدوزد، قطعا حال را از دست خواهد داد.

خداوند موهبت زندگی را به ما عطا کرده است. این وظیفه‌ی ماست که موهبت زندگی‌کردن را به خود ببخشاییم.

با آنچه به‌دست می‌آوریم، زندگی و معیشت خود را می‌سازیم، اما با آنچه می‌بخشیم، گوهر زندگی را به‌دست می‌آوریم.

زندگی سراسر تجربه است. هرچه بیشتر تجربه کنید، بهتر است.

در آن لحظه که به این نتیجه می‌رسید که همه‌چیز درست خواهد شد، حقیقتا نیز چنان خواهد شد.

بزرگ‌ترین حادثه‌ی زندگی، زیستن رؤیاهایت است.

جملات زیبا و الهام بخش در مورد زندگی

بیشترِ شکست‌های زندگی ناشی از تسلیم‌شدن در نقطه‌ای است که تنها چند گام تا پیروزی فاصله داشته است.

تلاش صادقانه و با پشتکار در مسیر تجربه‌ها موجب رشد آدمی است. در این مسیر شخصیت شکل می‌گیرد.

کیفیت زندگیِ هر فرد، فارغ از زمینه‌ای که در آن تلاش می‌کند، رابطه‌ی مستقیمی با میزان تعهد او به برتری دارد.

ما همیشه به این امید هستیم که زندگیِ بهتر یا جهانی بهتر هم وجود دارد، چیزی بهتر در فراسوی افق‌ها.

زندگی سفری جسورانه است و دیگر هیچ.

زندگی را خیلی جدی نگیرید، چون در هر صورت از آن زنده بیرون نخواهید رفت.

هرکس باید طوری زندگی کند که الگویی برای سایرین باشد.

زندگی سریع‌دویدن، بالا و بالاتررفتن نیست؛ زندگی توانایی کنارآمدن و جَستن است.

تاآنجاکه می‌توانید، زندگی کنید و فقط روی نکات مثبت تمرکز کنید.

اشتیاق از امید سرچشمه میگیرد و امید سرچشمه زندگی است.

تاریخ آیینه تمام نمای زندگی بشر است.

اگر تفاهم در زندگی نباشد، زندگی خشن و مرگبار می شود.

تلاش برای زندگی همتِ بلند میخواهد.

ثروت برای زندگی است نه زندگی برای ثروت.

جملات زیبا و الهام بخش در مورد زندگی

اصل زندگی « حال » است تا چگونه آن را سپری کنی؟

از گذشته دیگران برای زندگی خود استفاده کن.

مانند آسمان بخشنده و مانند زمین افتاده باش.رمز زندگی همین است.

زندگی فاصله میان « بودن» روی زمین و « رفتن » زیرزمین است.

زندگی مجموعه ای از شکستها و پیروزیهاست و موفق آنکه پیروزیهایش بیشتر باشد.

زندگی یعنی زنده بودن. مسئله اینجاست که این زنده بودن را چگونه سپری می کنیم؟

به زندگی دیگران حسرت نخور چون دیگران هم به زندگی تو حسرت می خورند.

زندگی شیرین است. انسانها به دست خودشان این شیرینی را تلخ می کنند.

سهم ما از زندگی خودمان فقط یک سهم است. بقیه مال کسانی است که به نوعی با ما مربوطند.

زندگی را آسان بگیر چون روزگار باندازه کافی به تو سختی خواهد داد.

زندگی زمانی است بین دو عدم. قبل از تولد و بعد از مرگ.

زندگی کن و بگذار دیگران هم زندگی کنند.

آن که از زندگی بیش از حد انتظار دارد، بیش از حد آزار می بیند.

زندگی کوتاه تر از آن است که آن را به باطل بگذرانیم.

زندگی هر کس با زندگی دیگران فرق می کند. پس به اندازه همه افراد بشر زندگی وجود دارد.

منبع: چطور ، دوستان خوب

جملات زیبا و اثر بخش در مورد موفقیت

دیدگاهتان را بنویسید