تقویت عضلات گردن و درمان گردن درد

تقویت عضلات گردن و درمان گردن درد

This post was most recently updated on 6 ماه ago

در زندگی بی تحرک امروزی مشکلات ستون فقرات یکی از رایج ترین بیماری های افراد تبدیل شده است. دیسک گردن یکی از این مشکلات است که در کارمندانی که با کامپیوتر بیشتر سر و کار دارند و افرادی که مطالعه فراوانی دارند شیوع بیشتری دارد. ورزش های تقویت عضلات گردن یکی از اساسی ترین راهکار ها برای پیشگیری از بیماری دیسک گردن می باشد. شما با چند دقیقه ورزش در روز می توانید عضلات گردن خود را تقویت کرده و از ستون فقرات در این ناحیه محافظت کنید.

تقویت عضلات گردن و درمان گردن درد

حرکات تقویت عضلات گردن

تقویت عضلات گردن

برای تقویت عضلات گردن ، دست خود را یک طرف سر خود (حرکت اول) بگذارید و 10 ثانیه فشار دهید، با عضلات گردن خود در جهت مقابل فشار دست، نیرو وارد کنید و در مقابل فشار دست مقاومت کنید. این حرکت را بر سمت دیگر (حرکت دوم) نیز انجام دهید. کف دستان خود را روی پیشانی خود بگذارید و سر و دستان خود را به سمت یکدیگر 10 ثانیه فشار دهید (حرکت چهارم) . دستان خود را در پشت سرتان قلاب کنید. سعی کنید سرتان را به سمت عقب خم کنید و به طور همزمان با دستان خود در برابر این حرکت مقاومت کنید و در جهت مخالف به مدت 10 ثانیه نیرو وارد کنید (حرکت سوم) .

حرکات برای درمان گردن درد

درمان گردن درد

برای درمان گردن درد ، شانه‌های خود را تا نزدیک گوش‌ ها تا آنجا که می‌توانید بالا بکشید. برای چند ثانیه بالا نگه دارید و سپس آنها را پایین بیاورید. (حرکت شماره 4) در حالی که گردن خود را صاف گرفته‌اید به جلو نگاه کنید. سپس به آهستگی گردن خود را به سمت چپ و بعد راست (حرکت شماره 5) کج کرده و این حالت را به مدت چند ثانیه حفظ کنید. سپس گردن را به سمت چپ و بعد راست بچرخانید (حرکت شماره 3) این حرکت را چندین مرتبه تکرار کنید ، سپس سر خود را به سمت جلو و عقب کج کنید (حرکت شماره 1) تا در قسمت‌های دیگر گردن کشش ر احساس کنید. به طور قائم بایستید و به مدت چند ثانیه سر خود را به سمت پایین نگه داشته و به حالت قبلی برگردید (حرکت شماره 6) هر کدام از حرکات بالا رو چند مرتبه انجام دهید.

درمان گودی کمر و پای پرانتزی

تقویت ستون فقرات برای کاهش درد کمر

دیدگاهتان را بنویسید